(8 37) 300674 info@garliavossc.lt I-VII 8:00 - 22:00

Veiklos sritys

II. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

8. Centro veiklos sritys – sportas ir kultūra.
9. Centro sporto ir kultūros veiklos rūšys:
9.1. sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);
9.2. sporto klubų veikla (kodas 93.12);
9.3. kita sportinė veikla (kodas 93.19);
9.4. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (kodas 93.29);
9.5. meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);
10. Kitos ne sporto ir kultūros veiklos rūšys:
10.1. kitas spausdinimas (18.12);
10.2. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (47.99);
10.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
10.4. kita leidyba (58.19);
10.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
10.6. reklamos agentūrų veikla (73.11);
10.7. atstovavimas žiniasklaidai (73.12).

Informacija pateikta iš Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro nuostatų, patvirtintų Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-404 (Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-165 redakcija) (II skyriaus. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS).

Keisti šrifto dydį