(8 37) 300674 info@garliavossc.lt I-VII 8:00 - 22:00

Treniruoklių salė

 GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO TRENIRUOKLIŲ SALĖ 

 

Darbo laikas: I – V  08.00 – 22.00 val.

Darbo laikas vasarą: I – V  09.00 – 20.00 val. (vasaros laikas: birželio-rugpjūčio mėn.)

GSKC treniruoklių salės treneriai:

Elvis Tarasevičius tel. 868414747                             Darius Narbutas tel. 865772592

         

Dėmesio! Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-170 biudžetinės įstaigos Kauno rajono Garliavos sporto centro teikiamų mokamų paslaugų kainos nuo 2017 m. gegužės 01 d. yra tokios:

Mėnesio narystė (laisvu tvarkaraščiu) 20,00 Eur
Metų narystė (laisvu tvarkaraščiu) 200,00 Eur
Mėnesio narystė 8–13 val. 15 Eur
Moksleivio ar pensininko mėnesio narystė (laisvu tvarkaraščiu) 15,00 Eur
Moksleivio,  pensininko ir invalidumą turinčio asmens* metų narystė (laisvu tvarkaraščiu) 150 Eur
Vienkartinė treniruotė 5,00 Eur
Stojamasis nario mokestis 3,00 Eur 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis pas instruktorių II a. treniruoklių salė.

Prašymas išduoti GSKC treniruoklių salės nario kortelę

Atsiskaityti už paslaugas bankiniu pavedimu pagal šiuos rekvizitus:

Įmonės pavadinimas Kauno r. savivaldybės administracija
  Garliavos s.k.c.
Įmonės kodas 188756386
Adresas Savanorių pr. 192, Kaunas
Banko pavadinimas AB Luminor bankas
Banko kodas 40100
Atsiskaitomoji sąskaita LT334010042500070416
Mokėjimo paskirtis Garliavos s.k.c. treniruoklių salės mėnesio narystė
  (Nurodyti – sportuojančio asmens vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą ir sportuojamą laikotarpį).
Mokama suma  

Mokėjimo kopiją už treniruoklių salę siųsti el. paštu gskctreniruokliai@gmail.com 


 

 

 PATVIRTINTA
Kauno rajono Garliavos sporto centro
Direktoriaus
2012-01-30 Įsakymu Nr. ĮS-V-05

 

 

KAUNO RAJONO GARLIAVOS SPORTO CENTRO  TRENIRUOKLIŲ  SALĖS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

1. Asmenys, norintys naudotis treniruoklių sale, privalo susipažinti  su  treniruoklių  salės tvarka.

2. Lankytojai, norintys naudotis treniruoklių  sale, sumoka stojamąjį nario mokestį arba įsigyja abonementą. (Teikiamų  paslaugų įkainiai patvirtinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl biudžetinės įstaigos Kauno rajono Garliavos sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“).

3. Norintiems naudotis treniruoklių salės teikiamomis paslaugomis privaloma pasitikrinti sveikatos būklę. Visa atsakomybė  dėl lankytojų sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, įvykusių  ne dėl Centro kaltės, tenka lankytojui. Centras neatsako ir neatlygina lankytojui  dėl jo sveikatai padarytos turtinės ir neturtinės žalos.

4. Asmenys, susipažinę su  treniruoklių salės nuomos tvarka privalo pasirašyti žurnale, tuo patvirtindami, kad sutinka laikytis šios tvarkos ir prisiima atsakomybę už savo sveikatos būklę (žurnalas yra pas sporto instruktorių).

 

II. LANKYTOJŲ  PAREIGOS

 

5. Dėvėti tik sportui skirtus drabužius  bei avėti sportui tinkamą  ir švarią avalynę.

6. Laikytis drausmės,  tvarkos ir saugumo reikalavimų.

7. Naudotis sporto įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį; apie sulūžusį ar kitaip sugadintą ir naudoti netinkamą inventorių ar įrangą nedelsiant pranešti  sporto instruktoriui arba Centro administracijai.

8. Baigus sportuoti, sportinį inventorių palikti tam skirtose vietose.

9. Netrukdyti kitiems treniruoklių salės lankytojams.

10. Po užsiėmimų, treniruoklių salę, persirengimo kambarius bei kitas bendro naudojimo  patalpas palikti tvarkingas.

11. Atlyginti Centrui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos ir inventoriaus) patirtą dėl lankytojo kaltės.

12. Papildomos taisyklės treniruoklių salėje:

    12.1. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su treniruoklių patalpoje iškabintomis arba ant treniruoklių nurodytomis šio treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti  su treniruoklių salėje esančiu sporto instruktoriumi dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo.

    12.2. Atlikus pratimus, treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems lankytojams, treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

    12.3. Pertraukų metu negalima sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti juo naudotis kitam lankytojui.

    12.4. Draudžiama naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais arba kita treniruoklių salės įranga.

    12.5.  Jaunesni nei 16 metų asmenys į treniruoklių salę įleidžiami ir gali joje sportuoti tik pateikus  vieno iš tėvų  pagal įstatymą rašytinį prašymą ir gydytojo leidimą (pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje).

    12.6. Sportuojant treniruoklių salėje, lankytojų saugumui užtikrinti ir inventoriaus išsaugojimui rekomenduojama nusiimti žiedus.

13. Lankytojams draudžiama:

    13.1.  Būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų.

    13.2. Įsinešti  ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Centras turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šią tvarką, taip pat asmenims, kurių elgesys  kelia grėsmę kitiems Centro lankytojams.

15. Centro atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias taisykles, nutraukti naudojimąsi  treniruoklių salės paslaugomis.

16. Ši tvarka privaloma visiems lankytojams, kurie sportuoja treniruoklių salėje, naudojasi pagalbinėmis patalpomis bei sportiniu inventoriumi.

17. Centro administracija pasilieka teisę keisti treniruoklių salės darbo laiką, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, sporto varžybų ir treniruočių grafikus  bei galimus kitus pakeitimus.

 

Keisti šrifto dydį