2022-07-29

 
Paskutinį liepos ketvirtadienį „Skambančiame parke“ nuvilnijo subtilios eilės ir žinomiausios V. Kernagio, L. Vilkončiaus, J. Miščiukaitės ir kt. dainos. Garliaviečiai Kaimynystės parke šiltais aplodismentais pasveikino svečius, Birštono vienkiemio mišrų vokalinį ansamblį. Kolektyvas yra labai aktyvus. Dalyvauja įvairiuose projektuose, konkursuose, dainų šventėse, Birštono miesto ir vienkiemio bendruomenės rengiamuose renginiuose. Taip pat turi jau nusistovėjusius renginius, kuriuos organizuoja vienkiemio bendruomenė. Tai klojimų teatrų festivalis „Kur Nemuno mėlynas kelias“ ir ansamblių vakaras „Rudenį dainai suskambus“.
Birštono vienkiemio vokalinis ansamblis susibūrė prieš 18 metų, kada buvo įkurta Birštono vienkiemio bendruomenė. Kartu su ansambliu buvo įkurtas ir teatras. Tad šie du kolektyvai labai glaudžiai tarpusavyje bendradarbiauja ir draugauja. Kolektyvai kartu yra paruošę spektaklius, su kuriais pelnė ir apdovanojimus. Šiuo metu taip pat veikia ir vaikų teatro studija „Mes“. Nuo 2014 metų ansambliui vadovauja profesionali dainininkė, Inesa Sėmėnaitė – Rutkauskienė.
Dėkojame svečiams už nepaprastai jaukų, melodingą dainų vakarą.
Straipsnį parengė direktoriaus pavaduotoja kultūrai J. Stankūnienė