(8 37) 300674 info@garliavossc.lt I-VII 8:00 - 22:00

Folkloro ansamblis „Gegutala“

Garliavos  sporto ir kultūros centro folkloro ansamblis „Gegutala” susikūrė 2000 metais. Pradžią davė vaikų folkloro ansamblio „Obelėlė“ tėveliai. Tai ir folkloro ansamblio „Garliavos senoliai“, gyvavusio 1975-2005 metais,  tolimesnė  tąsa.

Nemažai ansambliečių save kildina iš Aukštaitijos, todėl ansamblis atlieka daugiausia aukštaitiškąjį folklorą bei rengiasi aukštaitiškais tautiniais drabužiais. Tačiau pastaraisiais metais vis labiau ima gilintis ir į Garliavos krašto bei suvalkietiškąjį folklorą.

 

Parengtos programos: „Šimtametės Pyplių šeimynos dainos” (Dainininkių Pyplyčių šeimos gyvenimo istorija), partizaninės dainos „Akis ne motina užspaudė” (Programa skirta bendram pasidainavimui, žiūrovams išdalinami žodžiai ir kartu dainuojama), romansų programa „Išgydyk žaizdas iš krūtinės” (Iš pateikėjų užrašyti romansai, atminimai, užrašai ant nuotraukų), „Savam krašte ir tvoros žydi” (Dainos, pasakojimai, patarlės apie gimtinės meilę), „Piršlys šelma melagis” (Vestuvinės dainos, linksmi pasakojimai, šokiai), „Žaliam berži gegute kukava” (Dainos apie gegutę, įvairūs tikėjimai),  „Vanags gegutį pagaus pagaus” (Įvairūs rateliai). Visų programų trukmė 30 – 40 minučių. Taip pat ansamblis turi ir kalendorinių švenčių programas: „Advento dainos ir žaidimai”, „Užgavėnių tradicijos”, „Joninės”.

Nesunkiai prisitaikome prie esamos situacijos, prie naujų poreikių: pandemijos metu repetavome ir rengėme koncertus, pasinaudodami ZOOM platforma. Kad folkloras neprarastų aktualumo, rengiame programas, artimas performansams. Tai programa “Žaidžiame vestuves”, vaišių programa “Unpylau turėdamas, išgėriau narėdamas”.

Ansamblis ne tik dainuoja,  gieda liaudiško pamaldumo giesmes, šoka, bet ir muzikuoja. Kapelytę sudaro armonika, besedlė, būgnas, lumzdelis. Moterys mokosi kankliuoti. Romansai dainuojami, pritariant gitara. Jau daug metų gyvuoja sutartinių giedotojų grupė “Mėta”. Ansamblis yra išleidęs dvi kompaktines plokšteles: „Gražiausios aukštaičių dainos”, „Žaliam berži gegute kukava”.

Ansamblio  „Gegutala” pagrindinis tikslas – išsaugoti gyvą mūsų tautos folklorą, tęsti dainavimo tradiciją. Kol gyva mūsų kalba, kol gyvos mūsų dainos – gyvuos ir mūsų tauta. Kai nemaža tautiečių dalis pakėlusi sparnus skristi į platųjį pasaulį, turi gi kažkas likti namie ir prižiūrėti, kad nesunyktų tautos šaknys, kad nesiblaškytume pasaulio kryžkelėmis, vis ieškodami namų, kad turėtume kur sugrįžti.

Ansambliečiai mano, kad nėra geresnio bendravimo, saviraiškos, atsipalaidavimo būdo kaip dainavimas bei tradiciniai šokiai. Ar ne todėl mūsų protėviai rado laiko dainoms, pasilinksminimams net per didžiausius darbymečius ar sunkmečius?

„Gegutala” dalyvavo visose per šį laikotarpį vykusiose Lietuvos Dainų šventėse, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose „Baltica”, „Skamba skamba kankliai”, „Atataria lamzdžiai”. Kasmet keliauja po Lietuvą, dalyvauja įvairiuose regionų folkloro festivaliuose, renka medžiagą, koncertuoja kaimo žmonėms, susitinka su kitais folkloro ansambliais .

„Kad pajustume liaudies dainų visą grožį ir jų magišką galią, turime dainuoti. Ne klausytis, o dainuoti. Juk prie dainų susitinka kartų kartos. Tad kviečiame ateiti pas mus dainuoti, šokti, muzikuoti. Saugokim mūsų tautos šaknis visi kartu,” – kviečia ansambliečiai. Ansambliui „Gegutala“ suteikta pirmoji kategorija.

Vadovė N. Grivačiauskienė tel. 8 676 39519

Keisti šrifto dydį