2022-06-13

2022 m. birželio 14 d. 12 val. akcija ,,IŠTARK, IŠGIRSK, IŠSAUGOK…” Garliavos KRIZIŲ centro kiemelyje (Vytauto g. 68) skaitysime tremtinių ir politinių kalinių pavardes, prisiminsime tremties istorijų akimirkas. (Esant nepalankios oro sąlygoms lauko renginys nevyks).
18 val. šv. Mišios Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje už lietuvius, gyvus ir mirusius tremtinius, politinius kalinius.
Maloniai kviečiame dalyvauti.