2022-06-14

2022 m. birželio 14 d., 12 val., prie koplytstulpio Garliavos krašto tremtiniams (koplytstulpio autorius tautodailininkas Adolfas Teresius) vyko akcija „IŠTARK, IŠGIRSK, IŠSAUGOK“, kurios metu buvusių tremtinių pavardes skaitė visų trijų Garliavos bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai iš Juozo Lukšos gimnazijos, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos ir jonučių progimnazijos.
Akcijoje dalyvavo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Garliavos seniūnė Nijolė Tarvydienė, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė Valė Urbelienė, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas bei kiti miesto seniūnijos, kultūros bei švietimo įstaigų darbuotojai.
Renginį organizavo Garliavos sporto ir kultūros centras, vedė centro režisierė, tremtyje gimusi Zita Butiškytė. Tautišką giesmę ir tremties dainas dainavo šio centro folklorinio ansamblio „Gegutala“ grupė su vadove Nijole Grivačiauskiene bei Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Auksės Smilgytės. Saksafonu grojo Juozas Strupinskas.
Vakare Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už tremtinius ir Lietuvą. Informacija parengta pagal GJLG tekstą.