Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro taryba

 

        Vadovaujantis Kauno rajono tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-165, Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro nuostatų V dalies 23 punktu, Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro darbuotojų 2020-06-19 protokolu Nr. 35, patvirtinta šios sudėties Centro taryba:

1. R. Adomavičius – Centro tarybos pirmininkas;

2. S. Macevičiūtė – Centro tarybos sekretorė;

3. L. Mišeikienė;

4. M. Butkus;

5. A. Pupelis;

6. E. Tarasevičius;

7. N. Tarvydienė;

 

GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO tarybos nuostatai (peržiūrėti)