Naujienos

2015-02-18
Vasario 16-oji – šventė žadinanti patriotiškumą

Kauno rajone visą savaitę vyko renginiai, skirti Lietuvos valstybės Atkūrimo dienai paminėti. Pirmadienį, Vasario 16-ąją dieną, po Šv. Mišių, garliaviečiai masiškai keliavo link renovuotos Garliavos meno mokyklos. Čia vyko jaukus Vasario 16-osios minėjimas. Laisvą akimirką šios gražios šventės proga su bendruomene patriotinėmis mintimis dalinosi Lietuvos Respublikos Seimo narys Donatas Jankauskas, Kauno rajono savivaldybės Tarybos nariai, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Povilaitis ir Garliavos seniūnė Nijolė Tarvydienė. Visi jie linkėjo mylėti savąjį kraštą, tiek Kauno rajoną, minintį gyvavimo 60-metį, tiek Lietuvos valstybę, gerbti demokratinius valdymo pagrindus ir patriotines šalies vertybes.

Renginį pradėjo Garliavos sporto ir kultūros centro suaugusiųjų moterų teatro „Teatras be pavadinimo“ (režisierės Zita Butiškytė ir Augustina Kinderytė) istorinė kompozija „Parašyta 1918 m…”. Autentiški tekstai atrinkti iš pačių Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarų bei jų žmonų atsiminimų. Žvilgsnis į tokį svarbų kiekvienam šalies piliečiui įvykį iš moteriškos perspektyvos. Juk sakoma, kad už kiekvieno stipraus vyro slepiasi dar stipresnė moteris. O stiprių vyrų – akto signatarų, prieš kuriuos buvo nusiteikęs visas pasaulis, buvo net dvidešimt. To meto atmosferą padėjo sukurti muzikines improvizacijas fortepijonu skambinęs Juozas Strupinskas.

Po 1918 m. istorinių įvykių atkartojimo visa bendruomenė, kaip niekad vieningai, padedant Centro folkloro ansamblio „Gegutala“ vadovei Nijolei Grivačiauskienei, giedojo Lietuvos Respublikos Himną. Minėjime netrūko gražių kalbų, virpinančių širdį B. Brazdžionio eilių. Minėjimą vainikavo Garliavos sporto ir kultūros centro mišraus suaugusiųjų choro „Melodija“ koncertas (vad. R. Navickienė). Susirinkusieji buvo sujaudinti gražaus koncerto, nesulaikę ašarų jie tyliai pritarė chorui. Dar ilgai žiūrovai nenorėjo skirstytis ir jaukią, saulėtą popietę sveikindami vienas kitą džiaugėsi, kad ta meilė ir pasididžiavimas savąja gimtine su metais, nepaisant įvairių negandų, nemažėja, o priešingai – vis didėja.

Garliavos sporto ir kultūros centro

 režisierė ir renginių organizatorė

Augustina Kinderytė