Naujienos

2017-11-28
Garliavoje buvo minima šv. Cecilijos diena

   Lapkričio 26 d. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje buvo minima  šv. Cecilijos, chorų ir muzikantų globėjos, diena. Po šv. Mišių  vyko šventinis minėjimas - koncertas, kurį susirinkusiems dovanojo Garliavos sporto ir kultūros centro mišrus suaugusiųjų choras „Melodija“ (vadovė Ramunė Navickienė, koncertmeisterė Goda Palskytė).

   Susirinkę klausytojai išgirdo naują giesmių repertuarą, eiles deklamavo choristas Petras Beitnaras. Koncertą vedė ilgametė choristė Ona Stašaitienė. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Gintaras Urbštas nuoširdžiai padėkojo chorui ir jo vadovei už dovanotas giesmes, kurios sušildė susirinkusiuosius.

 

Garliavos sporto ir kultūros centro direktoriaus pavaduotoja (kultūrai) Simona Macevičiūtė